BG EN
Biological Concepts on Bisphosphonate Treated Patients in the Context of Increasing Patient Life Quality and the Need for Oral Surgical Procedures

Доц. д-р Абаджиев, д.м.

Доц. д-р Методи Абаджиев, д.м.н Доц. д-р Методи Абаджиев, д.м.н
Биография
Образование:

1988-1993 - Медицинска академия – гр. Пловдив, специалност „Стоматология”


Професионална реализация:

1993 - Спешен кабинет РСП гр.Варна
1994-1997 - Специализация по протетична стоматология в РСП гр.Варна
1996-2005 - Хоноруван преподавател в Медицински колеж гр. Варна по “Технология на Зъбните Протези”
от 1997 - Индивидуална стоматологична практика
1997 - Защитена специалност “Протетична стоматология”
2007 - Защитена дисертация на тема „Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и имплантати” и придобита образователна и научна степен „Доктор”
От февруари 2008 - Асистент Катедра по Протетична дентална медицина ФДМ, МУ-Варна
От септември 2008 - Заместник ръководител на УНС „Център по зъбопротезна имплантология”
Януари 2010 - Придобито научно звание „Доцент”
От Септември 2010 - Ръководител Катедра Протетична Дентална Медицина и Ортодонтия на ФДМ при МУ - Варна.


Следдипломна квалификация - курсове:

1995 г. - Комбинирано протезиране Мюнхен, Германия, проф. Г. Мюлер
1998 г. - Работа с лабораторен композит Таргис Вектрис на Ивоклар-Вивадент
• Биофункционална протетична система – Лихтенщайн
2001 г. - Обработка на кореновия канал чрез непрекьсната ротация с никел-титанови инструменти, проф. Джошуа Мошонов
2001 г. - Водена тьканна регенерация, проф. Марк Данан
2002 г. - Гнатологични аспекти на протетичните конструкции, д-р Г. Мьорих
2002 г. - Микроендодонтия, проф. Джошуа Мошонов
2002 г. - Пародонтална костна хирургия, проф. Марк Данан
2003 г. - ТБР имплантати - 2 нива, проф. Мишел Апари
2004 г. - Мукогингивална хирургия, проф. Марк Данан
2004 г. - Интраосални винтови имплантати и протезиране, акад. Проф.Н. Попов д.м.н.
2005 г. - Имплантология и пародонтология, проф. Марк Данан
2005 г. - Работа с ортодонтски мини имплантати, д-р Артуро Фортини - Флоренция
2006 г. - Анатомията в оралната имплантология, Д-р Щтефан Иде
2007 г. - Цялостно имплантологично имедиатно въстановяване, д-р Д. Салви,Тревизо
2008 г. - Направлявана костна регенерация, д-р Франческо Ведове, Басано
2008 г. - Синуслифт с латерален достъп, д-р Гуидo Ян Кистерс, Виттен
2008 г. - Хидропневматичен синуслиф, д-р Андреас Курек, Бордо
2009 г. - Употребеа на BMP 2 при аугментационни процедури, д-р С. Джованович,
2009 г. - Съвременни имплантологични концепции, проф. Томас Бернхард ,Виена
2009 г. - Съвременно планиране на имплантологичното лечение проф. В.Силверио
2009 г. - Дистракционна остеогенеза, проф. Дунче, Карлсруе
2010 г. - Имплантологични концепции, Д-р Франческо Ведове

Преминат цялостен курс на обучение на немската асоциация по имплантология DGOI:Curriculum Implantologie и придобит Сертификат от New York University-College of Dentistry.
проф. Херберт Деппе - Мюнхен,02.2009г.
„Усложнения след имплантологично лечение”
д-р Паул Вайгъл - Франкфурт, 04,2009г.
„Планиране и клиника на имплантно носени протетични конструкции”
проф. Мариус Щтайгман - Накергемюнд, 09.2009г
„Мекотъканен мениджмънт”
д-р Фред Бергман - Виернхаим,10.2009г
„Усложнения след имплантологично лечение”.
проф. Йоахим Цьолер - Кьолн, 11.2009г
„Аугментация на алвеоларния гребен чрез блок присадки”
д-р Джордж Байер - Ландсберг(12.2009г.)
„Имедиатни имплантологични концепции”
проф.Ади Палти – Баден Баден(01.2010г.)
„Минималноинвазивна имплантология”
Преминат цялостен курс на обучение към немската асоциация по имплантология DGOI:""Curriculum Implantatprothetik".
Герхард Щахула, 03.2011г.
"3D имплантологично планиране"
д-р Джордж Байер, 03.2011г.
"Работа в екип. Лабораторна и клинична технология на fast und fix концепцията"
д-р Фред Бергман, Виернхайм